Ter Voorkoming en Genezing

 1. Revalidatie na ernstige ziekte (na hartaanval, operatie, infectie, vergiftiging)
 2. Versnelling van wondgenezing/bevordering van normalisering van lage bloeddruk
 3. Verbetering bij astma-aanvallen en kortademigheid
 4. Verbetering van degeneratieverschijnselen in het ooggebied
 5. Vermindering van de frequentie en ernst van migraineaanvallen
 6. Verbetering bij giftige bijwerkingen van conventionele kankerbehandelingen (operatie, bestraling en chemotherapie)
 7. Stabilisering van het afweersysteem voor kankerpreventie en kankerrecidieven
 8. Bestrijding van circulatiestoornissen in de ledematen (periodieke claudicatie, voorkoming van amputaties)
 9. Toename van de algehele stabiliteit van de bloedcirculatie
 10. Toename van de spierkracht (sterk verminderd op hoge leeftijd en daarmee toename van individuele levensverwachting (vermindering van de 'biologische leeftijd' met gemiddeld 10 jaar)
 11. Invloed op bepaalde leverziekten, ondersteuning van de ontgiftende werking van de lever
 12. Vermindering van de frequentie van aanvallen van angina pectoris door ondersteuning van ononderbroken infusie van hartvaten bij coronaire hartziekte
 13. Vermindering van de bijwerkingen en versterking van de hoofdwerking van medicijnen
 14. Vermindering van vatbaarheid voor ziekte
 15. Toename van zuurstofvoorraad die afneemt door gebrek aan lichaamsbeweging na ernstige ziekten (vooral verlamming, artritus en reuma)
 16. In conditie brengen na hevige stress om de nasleep te minimaliseren (gevaar van hartaanval, ook op jonge leeftijd, vermoeidheid, moeilijk ademhalen en verlaagde vitaliteit)
 17. In conditie brengen bij aanhoudende werkstress (hersteltraining voor managers)
 18. In conditie brengen voor aanstaande hevige fysieke of psychische stress (operaties, bevalling, langdurige artistieke, politieke of sportieve activiteit)
 19. Bestrijding van ziekten en lijden
 20. Versterking van de ademhalingsspieren bij longemfyseem

Bron: Anti-Inflammatory Oxygen Therapy (Dr. Mark Sircus)