"De Effecten van Sporten met Zuurstoftherapie op Immuun Parameters bij Patiënten met Kanker"

Dr. Thomas Incledon (beter bekend als Dr. Tom) is de oprichter en CEO van Causenta Wellness en het Causenta Cancer Treatment Center in Scottsdale, Arizona. Dankzij zijn samenwerking met de NFL, MLB, MMA, topsporters van wereldklasse en zelfs het Witte Huis heeft "Dokter Tom" een reputatie opgebouwd op het gebied van gepersonaliseerde geneeskunde en geavanceerde technologieën. Dit maakt hem tot een van de meest gevraagde zorgprofessionals ter wereld, omdat hij de zorg verleent aan enkele van de machtigste mensen ter wereld.

Dr. Tom benadrukt de missie van CAUSENTA, het centrum waar hij werkt, dat zich richt op het gebruik van lichaamsbeweging en voeding om patiënten met verschillende ziekten te ondersteunen. Hun doel is niet alleen om deze ziekten te overwinnen, maar ook om de algehele gezondheid en fitheid van individuen te verbeteren.

Dr. Tom wijst op een schijnbare tegenstrijdigheid in de medische wereld, waar patiënten vaak wordt geadviseerd voorzichtig te zijn met lichamelijke activiteit, vooral wanneer ze te maken hebben met ernstige gezondheidsproblemen. Dit advies wordt gegeven uit bezorgdheid voor de veiligheid van de patiënten, maar het heeft een negatieve invloed op hun fysieke fitheid en het vermogen van hun immuunsysteem om ziekten te bestrijden.

Dr. Tom presenteert baanbrekende gegevens die aantonen hoe een unieke aanpak, waarbij patiënten tijdens het sporten een verhoogde concentratie zuurstof inademen, leidt tot aanzienlijke verbeteringen in bepaalde immuuncellen, zoals cytotoxische T-lymfocyten en natuurlijke killercellen. Deze cellen spelen een cruciale rol in de strijd tegen kanker en andere ernstige aandoeningen. Dr. Tom benadrukt het verschil dat zuurstoftherapie kan maken door deze cellen aanzienlijk te verhogen, waardoor het immuunsysteem beter in staat is om ziekten te bestrijden.

Dr. Tom illustreert zijn bevindingen met indrukwekkende grafieken die laten zien hoe het aantal cytotoxische T-lymfocyten en natuurlijke killercellen toeneemt bij patiënten die deze unieke oefeningsmethode toepassen. Deze gegevens worden ondersteund door vergelijkingen met patiënten die reguliere lichaamsbeweging uitvoeren zonder extra zuurstofinname.

Wat het meest opmerkelijk is, is dat deze verbeteringen niet beperkt blijven tot patiënten zonder kanker, maar ook gelden voor patiënten met verschillende vormen van kanker. Dr. Tom presenteert overtuigende casestudies van patiënten bij wie de kanker verdween na toepassing van deze unieke aanpak. Hij speculeert dat bepaalde bacteriën in het bloed mogelijk een rol spelen bij het ontstaan van kankercellen, en dat zuurstoftherapie deze bacteriën kan elimineren, waardoor de kanker verdwijnt.

Deze bevindingen openen de deur naar een nieuwe benadering van kankerbehandeling, waarbij lichaamsbeweging en zuurstoftherapie een cruciale rol spelen. Er wordt aangetoond dat deze aanpak niet alleen het immuunsysteem versterkt, maar ook bijdraagt aan het verminderen van bijwerkingen van kankerbehandelingen zoals chemotherapie en bestraling.

Al met al is het werk van Dr. Tom veelbelovend en suggereert het dat beweging met zuurstoftherapie een revolutionaire benadering kan zijn om de gezondheid en kwaliteit van leven van kankerpatiënten te verbeteren.